• CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a luat startul în noul sezon al Campionatului Național,la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. În cadrul evenimentului, rectorul ULBS, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, le-a transmis baschetbaliştilor că Universitatea va contin...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism şi Comunicare şi Relații Publice au avut şansa extraordinară de a participa la o discuție cu două dintre personalitățile mass-mediei sibiene, cu scopul inițierii practice în lumea presei. Întâlnirea, or...

 • Presa trebuie să fie de partea celui căruia i s-a încălcat un drept

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-a început turneul național "Starea Nației" din seria celor 30 de oraşe pe care vrea să le vizite pentru a se întâlni cu studenții şi publicul emisiunii sale.

 • CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a ...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism &...

 • Presa trebuie să fie de partea celu...

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-...

Aprecieri pozitive în urma vizitei ARACIS

Aprecieri pozitive în urma vizitei ARACIS

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a efectuat o vizită la Universitatea “Lucian Blaga" din Sibiu pentru evaluarea periodică a standardelor de calitate. Despre această vizită şi despre aprecierile pe care universitatea noastră le-a obținut ne oferă mai multe amănunte prof. univ. dr. Ioan Bondrea.

Reporter: Domnule Rector vizita comisiei ARACIS s-a încheiat de curând. Aş dori să ne spuneți cum s-a desfăşurat şi care sunt programele de studiu care au fost vizate în vederea reacreditării?

În programul de acreditare instituțională a fost implicată toată universitatea. Au fost verificate 16 programe din toate facultățile, cu o singură excepție, Facultatea de Teologie, care nu a avut nici un program verificat/evaluat. În general am propus spre acreditare programe care aveau deadline-ul de 5 ani şi trebuia acreditate de comisia ARACIS.

Rep: Există o serie complexă de indicatori pe baza cărora se face evaluarea ARACIS. Cum a decurs vizita?Care au fost semnalele pe care le-ați primit din partea comisiei?

Vizita celor 25 de evaluatori a decurs foarte bine toate programele evaluate au avut aprecieri pozitive. În ceea ce priveşte Universitatea am primit aprecieri la sfârşitul vizitei din partea evaluatorilor, considerând că Universitatea “Lucian Blaga" din Sibiu este o universitate de prestigiu, o universitate puternică atât pe plan național cât şi pe plan internațional.

Rep: S-a urmărit activitatea didactică, de cercetare precum şi  evoluția numărului de studenți, dar şi baza materială şi serviciile oferite studenților. Unde au fost punctele noastre forte?

Am primit aprecieri punctuale în zona dotărilor pentru studenți, căminelor, cantinei, în zona bibliotecii, în ceea ce priveşte laboratoare de la diferite discipline. Planul strategic şi organigrama sunt cele care reflectă fluxul managerial dinamic al universității, iar evaluatorii au apreciat în acest sens instrumentele unice de management  la nivelul universității, pentru evaluarea performanțelor academice şi ştiințifice, pentru transparentizarea proceselor financiare şi pentru optimizarea utilizării spațiilor de învățământ, create începând cu anul 2012, cum este SIEPAS-ul. (Sistemul Intergrat de Evaluare a Performantelor Academice si Stiintifice).

Rep: În cadrul ULBS există o colaborare foarte strânsă cu o serie de companii cu scopul de a crea oportunități pentru derularea unor proiecte în vederea creşterii şanselor de angajare a absolvenților. Cum au privit evaluatorii aceste parteneriate?

Comisia de evaluare a considerat ca fiind un plus al universității noastre modul în care se desfăşoară parteneriatele cu mediul de afaceri, şi nu doar atât studenții au evidențiat, în întâlnirile lor cu evaluatorii, sprijinul pe care universitatea îl acordă la concursuri, conferințe, modul în care se desfăşoară viața culturală. Există şi anumite observații, fiind o universitate eterogenă, nu peste tot lucrurile merg linear. Este nevoie să folosim la maxim baza de date a universității şi de a o actualiza, documentele pentru anumite programe. Noi am explicat acest lucru prin faptul că suntem într-un proces de reaşezare a planurilor de învățământ şi a fişelor de discipline. Tot ceea ce s-a evaluat s-a evaluat pe o bază existentă.

Rep: În încheiere vreau să vă întreb, domnule rector, când credeți că va veni răspunsul ARACIS? 

Aşteptăm cu reale speranțe şi cu optimism discuțiile în Consiliul ARACIS şi rezultatul evaluării Universității. Este o întreagă procedură care se desfăşoară în cadrul departamentului de Acreditare Instituțională, se vor analiza dosarele, documentele, apoi se va întocmi un raport. Cel mai probabil în luna iunie-iulie vom primi rezultatul.

Rep: Dacă doriți să adresați un gând celor care s-au implicat în acest proces de evaluare.

Doresc să mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat, în primul rând .conf. univ. dr. Marian Țiplic, prorectorul Universității, care a fost persoana de contact şi a coordonat activitatea, dar şi celorlalți prorectori prof. univ. dr. Livia Ilie, prof. univ. dr. Claudiu Kifor şi prof. univ. dr. Mioara Boncuț, preşedintele Senatului, decanilor, prodecanilor, directorilor de departament, responsabililor de program, directorului general pentru documentațiile puse la dispoziție în timpul vizitei, reprezentanților biroului de calitate, conducerii ID, personalului ne-didactic şi bineînțeles tuturor celor care au fost implicați în dosarele de evaluare.

Am mai spus, dar vreau să subliniez încă odată, această evaluare nu este a rectorului sau a decanilor, această evaluare este a instituției şi toată lumea are de beneficiat de pe urma evaluării pozitive.

Lect. univ. dr. Ioana Bărbulescu

Conf. univ. dr. Lucian Grozea

 

Poze atasate
Aprecieri pozitive în urma vizitei ARACIS
Comentarii