• Presa trebuie să fie de partea celui căruia i s-a încălcat un drept

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-a început turneul național "Starea Nației" din seria celor 30 de oraşe pe care vrea să le vizite pentru a se întâlni cu studenții şi publicul emisiunii sale.

 • CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a luat startul în noul sezon al Campionatului Național,la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. În cadrul evenimentului, rectorul ULBS, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, le-a transmis baschetbaliştilor că Universitatea va contin...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism şi Comunicare şi Relații Publice au avut şansa extraordinară de a participa la o discuție cu două dintre personalitățile mass-mediei sibiene, cu scopul inițierii practice în lumea presei. Întâlnirea, or...

 • Presa trebuie să fie de partea celu...

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-...

 • CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a ...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism &...

Conferinta de lansare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează Conferința de lansare, pentru proiectul "Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar" - IMPULS, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/160/2.1./S/139928.

Evenimentul va avea loc vineri, 27 iunie 2014, ora 11:00, la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Sala 2.1, Etaj II, Cladirea Bibliotecii Centrale,  Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti.

Proiectul este implementat de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea din Craiova, dovedind astfel o largă acoperire la nivel național: universități din 5 județe diferite aparținând la 5 regiuni diferite. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea si imbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă a unui număr de 10.000 de studenți inmatriculați în invățământul superior tehnic/economic/medical veterinar prin dezvoltarea şi furnizarea de programe integrate de orientare, consiliere profesională şi dezvoltare a 500 de parteneriate cu potențiali angajatori.

Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului general  al POSDRU şi DCIPOSDRU 2007-2013 prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivității prin corelarea educației şi invățării pe parcursul formării profesionale inițiale cu dinamica pieței muncii.

Persoană de contact:

Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian-Ionel CIOCA

Coordonator activităţi partener şi stagii de practică

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

E-mail: lucian.cioca@ulbsibiu.ro

www.proiectimpuls.ro

 

Investeşte în oameni!

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție: 2.1 "Tranziția de la şcoală la viața activă"
Titlul proiectulu: "Primii paşi spre o carieră de succes"
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/161/2.1/G/136467
Perioada de desfasurare 18 luni, incepand din mai 2014
Nr. total studenti consiliati: 360
Nr. total studenti in practica (cu finantare de 250 lei/sapt): 75
Durata practicii: 3 saptamani
Manager de proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. JIGA Gheorghe Gabriel (Universitatea Politehnica Bucureşti)
Expert selecţie grup ţintă: Prof. Univ. Dr. Ing. DUŞE Dan-Maniu (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu)


Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este asigurarea tranzitiei a 360 de studenti din Regiunea Centru spre piata fortei de munca, facilitand integrarea lor in societatea romaneasca in calitate de membri productivi ai acesteia. Prin consiliere directa, personalizata, si prin pregatire practica, proiectul ofera membrilor grupului tinta competente profesionale si informatii concrete despre asteptarile angajat-angajator, despre cadrul legal si economic la care sa se raporteze, elementele de autoevaluare continua pe piata muncii, crescandu-le adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii foarte volatila in aceasta perioada de criza.
Atingerea obiectivului general al proiectului va genera efecte pozitive pe termen lung atat in plan social cat si economic, prin conferirea unui plus de valoare tuturor partilor implicate: grup tinta, Solicitant, Partener, angajatori.
Prin proiect ne asumam ca 160 de studenti vor continua studiile sau vor gasi un loc de munca ca urmare a participarii active in cadrul proiectului.
In plus, proiectul va genera urmatoarele efecte pe termen lung: competentele superioare dobandite de membrii grupului tinta vor conduce la cresterea valorii pe piata de munca, facilitand angajarea; universitatile vor raspunde mai bine solicitarilor pietei de munca si curriculumul va deveni mai relevant in raport cu nevoile angajatorilor; integrarea pe piata muncii a viitoarelor generatii de absolventi se va realiza mai facil, ca urmare a cresterii gradului de armonizare dintre scoala si piata de munca; productivitatea si eficienta intreprinderilor care vor angrena studenti implicati in proiect va creste.
In scopul realizarii obiectivului general al proiectului vor fi atinse obiective specifice:

Primii paşi spre o carieră de succes POSDRU/161/2.1/G/136467 Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

  Ob. sp. 1: Consilierea si orientarea profesionala a 360 de studenti pentru dezvoltarea unei cariere si constientizarea acestora asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin in calitate de angajati. Studentii vor beneficia de dezvoltarea oportunitatilor de cariera - fiind consiliati pentru maximizarea potentialului pe care il au la interviurile de angajare - si vor fi indrumati pentru alegerea unui loc de munca in concordanta 
cu propriile aspiratii, dar si cu nivelul de pregatire.
Ob. sp. 2: Corelarea abilitatilor si competentelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educatiei din invatamantul superior cu cerintele si asteptarile angajatorilor. Asigurarea stagiilor de practica va duce la dezvoltarea aptitudinilor de munca si a competentelor 
profesionale ale studentilor.
Ob. sp. 3: Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator, care va conduce la permanentizarea colaborarii dintre universitati si angajatori multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de studenti. Se vor crea parteneriate intre mediul universitar si cel de afaceri cu rol in dezvoltarea unei piete a muncii 
moderne, flexibile, coreland curriculumul universitar cu nevoia practica a angajatorilor.
Ob. sp. 4: Cresterea relevantei rezultatelor invatarii la locul de munca si a gradului de constientizare a studentilor, universitatilor, agentilor economici si societatii in general, cu privire la practica si consiliere vocationala. Se vor efectua studii privind oferta curriculumului in raport cu cerintele pietei muncii si va fi derulata o campanie de informare cu accent pe stimularea interesului mediului economic pentru implicarea in pregatirea practica a studentilor. Pe termen lung, studiile vor deveni elemente de referinta pentru analize ulterioare privind adecvarea ofertei educationale a universitatilor. Activitatile de informare si publicitate sunt elemente cheie si in asigurarea sustenabilitatii, ducand la cresterea numarului de angajatori, studenti si cadre didactice care vor intelege importanta consilierii si a stagiilor de practica.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Ob. sp. 1: Consilierea si orientarea profesionala a 360 de studenti pentru dezvoltarea unei cariere si constientizarea acestora asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin in calitate de angajati. Acest obiectiv se realizeaza prin activitatile de consiliere si orientare profesionala, individuala si de grup si contribuie la indeplinirea ob. operational, respectiv "Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala" si la realizarea indicatorului output de program “Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera". 
Prin oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala vor creste sansele studentilor in construirea unei cariere, fapt asumat in proiect prin indicatorii suplimentari de rezultat: “Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au gasit un loc de munca", “Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile".
Ob. sp. 2: Corelarea abilitatilor si competentelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educatiei formale din institutiile de invatamant superior cu cerintele si asteptarile angajatorilor. Acest obiectiv se realizeaza prin intermediul stagiilor de practica si contribuie la indeplinirea ob. operational , respectiv "Cresterea gradului de ocupare pentru viitorii absolventi de invatamant precum si cresterea adaptabilitatii acestora la cerintele primului lor loc de munca relevant",la realizarea indicatorului output de program “Numarul de persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa" si a indicatorului de rezultat “Ponderea persoanelor asistate in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat activ la cursuri ulterioare".
Ob. sp. 3: Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator care sa conduca la permanentizarea colaborarii dintre universitati si angajatori, multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de studenti. Acest obiectiv se realizeaza prin incheierea de parteneriate intre universitati si intreprinderi. Ob sp. 3 contribuie la indeplinirea ob. operational, respectiv "Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor in randul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii in vederea facilitatii.Primii paşi spre o carieră de succes POSDRU/161/2.1/G/136467Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 tranzitiei de la scoala la viata activa" precum si la realizarea indicatorului suplimentar de output “Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici - tranzitia de la scoala la viata activa".

Ob. sp. 4: Cresterea relevantei rezultatelor invatarii la locul de munca si a gradului de constientizare a studentilor, universitatilor, agentilor economici si societatii in general, cu privire la practica si consiliere vocationala. Acest obiectiv se realizeaza prin activitati de informare a grupului tinta, a angajatorilor si opiniei publice, in general si prin realizarea de studii. 
Ob. sp. 4 contribuie la consolidarea pe termen lung a rezultatelor celorlalte obiective specifice ale proiectului si, implicit, a obiectivelor operationale. Ob. sp. 4 contribuie la realizarea indicatorului suplimentar de output “Numarul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranzitia de la scoala la viata activa". Astfel, obiectivele specifice asumate in proiectul nostru, contribuie evident si substantial la realizarea ob. general, respectiv “Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa" si la realizarea ob. general “Cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala initiala", prin activitatile ce vizeaza deprinderea de catre studenti a unor seturi de abilitati practice si competente necesare domeniului profesional in care doresc sa activeze si prin indrumarea si orientarea catre acele slujbe care li se potrivesc cel mai bine cu competentele de care dispun. Totodata, proiectul "Primii pasi spre o cariera de succes" contribuie in mod activ la realizarea ob. general POSDRU – "Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva". Prin inarmarea tinerilor cu abilitati si cunostinte practice, specifice domeniului in care au fost pregatiti in facultate, proiectul creste competitivitatea pe piata muncii. Tinerii pregatiti in cadrul proiectul vor creste eficienta si productivitatea angajatorilor, avand totodata posibilitatea sa se adapteze si integreze mai repede in fluxul de munca. In plus, deoarece acesti tineri vor detine deja competentele de care angajatorii au nevoie, costurile de training pe care un angajator le face de obicei cu un nou angajat vor fi drastic reduse. In acest mod, angajatorii vor fi interesati sa angajeze astfel de tineri, in baza principiului “productivitate maxima cu costuri minime".
Parteneriatele incheiate intre universitati si intreprinderi asigura premisele armonizarii educarii formale cu solicitarile pietei de munca. In acest mod, sistemul educational devine relevant in raport cu piata fortei de munca, crescand astfel gradul de conectare a educatiei cu angajatorii. Astfel, proiectul vine in intampinarea uneia dintre problemele principale ale pietei de munca – diferenta dintre cunostintele dobadinte in sistemul de invatamant si cerintele angajatorilor, care afecteaza pe de o parte, tinerii absolventi de studii superioare si pe de alta parte angajatorii, grevati de costuri superioare necesare integrarii si pregatirii noilor angajati in acord cu necesitatile unui climat de munca dinamic, bazat pe spiritul de competitivitate si concurenta.


Parteneri practică:
1. SNGN ROMGAZ SA MEDIAS
2. S.C. Kromberg & Schubert Romania Me S.R.L MEDIAS
3. S.C. SCANDIA SRL SIBIU
4. S.C. EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL SIBIU
Primii paşi spre o carieră de succes POSDRU/161/2.1/G/136467
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
5. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
6. S.C. DRUMURI ŞI PODURI SA SIBIU

Comentarii