• CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a luat startul în noul sezon al Campionatului Național,la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. În cadrul evenimentului, rectorul ULBS, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, le-a transmis baschetbaliştilor că Universitatea va contin...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism şi Comunicare şi Relații Publice au avut şansa extraordinară de a participa la o discuție cu două dintre personalitățile mass-mediei sibiene, cu scopul inițierii practice în lumea presei. Întâlnirea, or...

 • Presa trebuie să fie de partea celui căruia i s-a încălcat un drept

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-a început turneul național "Starea Nației" din seria celor 30 de oraşe pe care vrea să le vizite pentru a se întâlni cu studenții şi publicul emisiunii sale.

 • CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a ...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism &...

 • Presa trebuie să fie de partea celu...

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-...

Galeria Rectorilor ULBS

Galeria Rectorilor ULBS

 

 

  În   ianuarie   1990,   la   Consiliul   Județean   al   FSN,   profesorul   Ilie   Isarie   a   semnalat   înființarea   unei universități, ca răspuns la măsura de desființare  a  Institutului  de  Învățământ  superior,  care  funcționase  din 1969. În martie s-a semnat decretul de înființare a Universității din Sibiu. Profesorul Paul Cornea, a înființat o comisie  de  organizare  şi  coordonare  a  viitoarei  universități,  al  cărei  preşedinte  a  fost  numit  Mircea  Tomuş.

Prof. univ. dr. ing. Grațian Ștețu

"La  ULBS  avem  condiții  de  cel  mai  înalt  nivel, problema   este   însă   cât   de   mult   ne   implicăm personal  în  bunăstarea  şi  mersul  înainte  al universității, în trei mari direcții importante: cercetare,         disciplină,         calitate."

S-a  născut  la  19  iulie  1933,  în  Sighetu Marmaţiei A urmat cursurile Institutului Politehnic din Cluj, Facultatea de Mecanică, în perioada 1951- 1956, după care a îmbrăţişat cariera universitară, la Cluj, catedra de Tehnologia construcţiilor de maşini (aşchierea metalelor, scule aşchietoare, tehnologia deformării la rece, toleranţe şi măsurători tehnice).

În    1976    a    pus    bazele    învățământului superior   la   Sibiu   aducând   pentru   prima   dată T.C.M. (tehnologia construcției de maşini), în Facultatea de Inginerie. Între anii 1977-1984 a fost rector al Institutului de Învățământ Superior din Sibiu. În 1992, de asemenea, este numit rector al Universității din Sibiu grație bogatei sale experienței ce defineşte un bun manager, reuşind să aducă numeroase   premii   şi   un   renume   universității.

 

Prof. univ. dr. Mircea Tomuş

"Inaugurarea primului an universitar a însemnat un eveniment de anvergură națională şi a declanşat la Sibiu o veritabilă sărbătoare a bucuriei."

“Om cu merite, ca şi noi, dar mai multe" – acestea sunt cuvintele care negreşit se asociază cu distinsul scriitor, reputatul critic şi istoric literar, ilustrul om de ştiinţă, prozator şi jurnalist, cel care a emis certificatul de naştere al Universității din Sibiu şi i-a făcut drum, înscăunând-o în  tărâmul  culturii  şi  înțelepciunii  -  Mircea  Tomuş.

"În timpul scurtului meu mandat, s-a deschis primul an şcolar şi sunt mulțumit că nu  am cedat propunerii profesorului Paul Cornea, care mă cunoştea mai demult, de a amâna pentru un alt an înființarea facultății de medicină; nu ştiu dacă  se mai  putea  "prinde"  un  moment  la  fel  de  favorabil."

 

Prof. univ. dr. ing. Valeriu Deac

"Traditia şi prezentul sibian   mă îndreptățesc să cred că noua Universitate poate deveni un IntelPol românesc şi european

Înființarea Universității sibiene ne-a oferit posibilitatea de a dovedi că ştim să apreciem,la adevărata valoare, aceasta şansă a istoriei, acest moment unic în existenta noastră. Prin aceasta Universitate, utilizarea cu înțelepciune a tradițiilor noastre ştiințifice, culturale şi economice, a potențialului uman şi economic extraordinar al acestui ținut ardelean de excepție, ne-a apropiat treptat de devenirea Sibiului ca un INTELPOL romanesc si european al gândirii intelectuale, al ştiinței şi tehnicii avansate.

Sunt mândru că, prin calitatea de prim Rector ales democratic al noii Universități sibiene, de profesor şi cercetător,  am  avut  şansa  de  a  pune o cărămidă la edificiul care a devenit,  de  facto, acel  INTELPOL  visat  de  noi  acum  24  de  ani.

 

Prof. univ. dr. ing. ec. Moise Țuțurea

"Profesorul universitar doctor inginer şi economist Moise Ţuţurea  s-a  implicat  în  demararea  unui  program  cu Universitatea  Missouri  din  Statele  Unite,  ceea  ce avea să ducă mai târziu la înființarea Școlii de Inginerie  Economică  din  cadrul  ULBS."

Munca neobosită şi perseverența de care a dat dovadă sunt cele care l-au ajutat să construiască o şcoală de calitate aici la Sibiu, prin intermediul căreia avea să formeze şi să modeleze totodată promoții întregi de absolvenți. Inginerii formați în cadrul Școlii de Inginerie Economică aveau să devină oameni importanți pentru diferite sfere de activitate.

Profesorul Moise Ţuţurea  a  stat  mai mult de 12 ani în fruntea catedrei de Inginerie Economică, fiind adesea considerat un adevărat exemplu, dar şi mentor atât pentru cadrele didactice cât şi pentru studenți. Moise Ţuţurea, a fost unul dintre cele mai îndrăgite şi apreciate cadre  didactice  ale  Universității  "Lucian  Blaga".

Născut în 1943 la Beclean, județul Braşov, a absolvit studiile Institutului Politehnice Braşov, ale A. S. .E. Bucureşti şi ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca.. A luat parte la numeroase specializări internaționale, din țări precum Spania şi  Marea  Britanie  dar  şi  în  SUA  şi  Australia.

Prin regretata dispariție lui Moise Ţuţurea, Universitatea "Lucian Blaga" a pierdut unul dintre oamenii care au pus bazele învățământului superior tehnic  sibian,  un   om  deosebit   pentru tot ceea ce  înseamnă  mediul  academic,  dar  şi o   personalitate   academică   recunoscută    atât pe  plan  național  cât  şi  pe  plan  internațional.

 

Prof. univ. dr. Dumitru Ciocoi Pop

"Luați-i  unui  popor  credința  şi  identitatea  spirituala  şi lăsați-l  preocupat  doar  de  grijile  materiale  de  toate zilele  şi  veți  vedea  transformându-se  într-o  masă amorfă de indivizi ce se vor pierde în zădărnicie înainte chiar de a fi uitați de istorie."

Prof.   univ.   dr.   Dumitru   Ciocoi-Pop   s-a născut la 12 septembrie  1943,  în  Bucureşti.  A urmat  cursurile  Universității  Babeş-Bolyai  din Cluj, specialitatea Literatură engleză şi americană, absolvite în 1977 cu titlul  de  doctor  în  filologie. La începutul anilor `70 şi-a făcut debutul în cariera didactică universitară ca asistent profesor al catedrei de studii britanice şi americane din cadrul Universităţii “Lucian Blaga" din Sibiu. Mai târziu, în 1992 a ocupat funcţia de profesor la facultatea de Litere, Istorie şi Drept, antecedenta Facultăţii de Litere şi Arte din prezent. În 1990 a devenit decan al acestei facultăţi timp de doi ani, perioadă în care i-a orientat destinele spre experienţa academică universitară mondială,    în    special    americană    şi    europeană.

După 1992, prof.univ.dr. Dumitru  Ciocoi- Pop a îmbrăţişat funcția de rector al Universităţii “Lucian Blaga", promovând o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice. A urmărit să impună tânăra universitate sibiană în prim planul învăţământului universitar românesc, printr-o   cooperare   internaţională   de   amploare.

În1995,sub conducerea lui şi prin ordinal Ministrului Educației, instituţia sibiană intră sub patronaj spiritual de marcă: Universitatea “Lucian Blaga" din Sibiu.

Ca o recunoaştere a meritelor sale, prof. univ. dr. Dumitru Ciocoi-Pop a primit titlul de “Cetăţean de Onoare al Sibiului" în anul 1997.

 

Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean

"O  universitate  valabilă  şi  viabilă  nu  e  numai  cea  care se  bazează  pe  valori,  ci  şi  care  produce  plusvalori. Universitatea o putem considera cea mai complexă organizație care există la ora actuală în lume."

Rectorul, ca manager general al instituției, pentru a putea aborda şi a cunoaşte instituția trebuie să cunoască foarte multe limbi: limba juristului, limba inginerului, limba medicului, limba    comunicatorului    şi    aşa    mai    departe.

Decizia managerială trebuie să fie pe înțelesul tuturor şi atunci formularea deciziei trebuie să fie înțeleasă în mod egal de către toți cei care activează în cadrul instituției. Sigur că aici intervin, pe lângă obiectivul foarte important al educației care se bazează în primul rând pe elementul considerat stâlp important al generării de cunoştințe în cercetarea ştiințifică, dar şi al unor modele de servicii administrative pe care ar trebui să le asigure un corp profesional administrativ în sprijinul atingerii acestor obiective de cercetare ştiințifică şi de educare în final.

Rolul instituției este cu atât mai important pentru că el vizează, atunci când vorbim despre educație, nu numai  formarea  viitorului  specialist, ci şi formarea cetățeanului acestei societăți, acestei țări, deci, crearea de generații care să fie capabile, în ideea conceptului de dezvoltare durabilă, să asigure un viitor pentru celelalte generații care vor urma.

Înainte de 89 a fost o activitate extraordinar de rodnică. Era vorba de începuturile creării unor structuri universitare noi în instituția care s-a numit Institutul de Învățământ Superior din Sibiu, a fost o perioadă foarte grea în care au  trebuit  create, mai ales pe zona aceasta tehnică, laboratoare, baza tehnico-materială a unei astfel de instituții, pentru că noi eram câțiva specialişti importanți care am venit cu o experiență nu numai din zona educațională din  învățământ   sau   din   diferite   întreprinderi, a    trebuit    să    clădim    această    infrastructură.

De exemplu, eu am participat la construcția a cinci laboratoare noi pentru Facultatea de Mecanică de la acea vreme, a trebuit să predau foarte multe discipline şi fiecare disciplină trebuia să-şi asigure şi să dezvolte un laborator propriu. Banii prevăzuți pentru dotări erau foarte limitați. De multe ori aproape că nu îi puteam identifica deci nu existau, şi atunci laboratoarele trebuiau realizate prin autodotare, proiectam standuri de laborator, echipamente, le materializam cum puteam în fabrici şi instalam standurile în laboratoare. Aşa am funcționat foarte mulți ani. Eu am realizat unul dintre cele mai moderne laboratoare care nu exista în centrele universitare puternice, Laboratorul de Toleranțe şi Măsurători Tehnice, cel mai modern laborator, echipat cu cele mai moderne aparate de măsură şi control existente la acea vreme. Am depăşit toate universitățile politehnice pe această parte. În laborator se intra în papuci, ca în muzeu, fiecare avea lucrarea sa de laborator şi numai aparate de măsură şi control care  erau  produse  de  către  firme  importante.

Am participat împreună cu studenții la construcția Facultății de Inginerie. În preactualul amplasament al corpului din față era o ghețărie pe care am dărâmat-o şi am făcut pregătirea de şantier şi acolo am început treaba. Proiectul inițial era legarea completă a Ingineriei, dar nu au fost destule fonduri. A fost o perioadă destul de grea, mai ales că era o perioadă de început a Facultății şi a Institutului de Învățământ Superior.

În al doilea mandat m-am ocupat de cercetarea ştiințifică şi cu  calitatea.  Aveam nişte schimburi cu Universitatea Ovidius din Constanța. Ai noştri mergeau la ei, ai lor veneau la noi. A fost o perioadă destul de grea, atunci, înainte de 89 pe partea de construcție fiindcă nu am fost implicați numai în partea didactică. Aveam o relație deosebită cu studenții. Toți puneau mână de la mână când aveam activități din  acestea. Din generațiile acelea sunt peste 80 % dintre ei care  au  funcții  importante,  au  business-ul  lor.

Cel mai important  lucru  în  crearea unei universități îl reprezintă  resursa  umană. O clădire  este  o  resursă  prea  simplă  pentru a crea şi viață într-o astfel de  instituție  cum este universitatea. În procesul de educație datoria noastră este să transmitem cunoştințe updatate,     care     urmează     să     fie     aplicate.

Doresc universității ceea ce îmi doresc şi mie – viață lungă, prosperă şi cu mari împliniri. Și  universitatea  să  îşi  consolideze  ceea   ce noi vehiculăm aproape zilnic, dezvoltarea sa durabilă, pentru că universitatea are tradiții, le-a  conservat,  le-a  preluat  şi  le-a  valorificat!

 

Poze atasate
Galeria Rectorilor ULBS
Galeria Rectorilor ULBS
Galeria Rectorilor ULBS
Comentarii