• CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a luat startul în noul sezon al Campionatului Național,la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. În cadrul evenimentului, rectorul ULBS, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, le-a transmis baschetbaliştilor că Universitatea va contin...

 • Presa trebuie să fie de partea celui căruia i s-a încălcat un drept

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-a început turneul național "Starea Nației" din seria celor 30 de oraşe pe care vrea să le vizite pentru a se întâlni cu studenții şi publicul emisiunii sale.

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism şi Comunicare şi Relații Publice au avut şansa extraordinară de a participa la o discuție cu două dintre personalitățile mass-mediei sibiene, cu scopul inițierii practice în lumea presei. Întâlnirea, or...

 • CSU Sibiu si-a prezentat lotul la ULBS

  Echipa de baschet masculin CSU Sibiu şi-a prezentat lotul de jucători cu care a ...

 • Presa trebuie să fie de partea celu...

  Jurnalistul Dragoş Pătraru a venit, vineri 18 noiembrie, la Sibiu, unde şi-...

 • Jurnalismul atunci, acum si in viitor

  Studenții din anul I de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Jurnalism &...

Zece ani de inventică universitară la Sibiu

Zece ani de inventică universitară la Sibiu

Promovarea calităţii în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale, realizarea unui management performant bazat pe eficienţă şi eficacitate al activităţii de protecţie a proprietăţii intelectuale, orientarea spre nevoile societăţii, dezvoltarea cooperării internaţionale, promovarea transparenţei pentru dezvoltarea unui climat de încredere şi cooperare în  ULBS care să aibă la bază decizia bazată pe fapte, abordare sistemică a managementului Protecţiei Proprietăţii Intelectuale constituie elemente şi repere apreciabile în politica academică într-un domeniu de interes şi într-o continuă şi spectaculoasă evoluție. În Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu de-a lungul anilor o serie de cadre didactice au avut realizări extrem de interesante şi benefice în domeniu Protecţiei Proprietăţii Intelectuale atât în privința formelor comune de proprietate intelectuală cât şi a dreptului de autor în mod explicit.

Datorită participărilor la saloanele mondiale, dar şi la cele naţionale, cadrele didactice şi cercetătorii din universitatea noastră dar şi colaboratori ai universităţii au primit merite, recunoaşteri şi premii. Prin intermediul acestor participări la saloane, târguri şi expoziții internaționale cu recunoaştere incontestabilă, ULBS a intrat în galeria entităților recunoscute pentru valoarea rezultatelor cercetării şi inovării. La nivel academic, perioada 2004 - 2014 a fost până acum cea mai bună perioadă din punctul de vedere al vizibilităţii ULBS în Europa şi în lume. La cele mai prestigioase Saloane mondiale de invenții de la Geneva, Brusseles, Moscova, Kuweit, Polonia, Cehia, Croația, China, Taiwan, Hong Kong, profesorilor sibieni le-au fost decernate 52 medalii de Aur, 1 medalie Aur alb, 15 medalii de Argint, 2 medalii de Bronz şi un număr de 41 de Premii speciale pentru activitatea depusă în domeniul Proprietății Intelectuale.

Deşi totul a început în anul 2004, anul 2007 a reprezentat pentru ULBS începutul unui parcurs continuu în obţinerea premiilor de AUR. În fiecare an, la Salonul Internațional EUREKA INNOVA de la Bruxelles, la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, la Expozițiile şi Saloanele internaționale de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi, competiții care cuprind pe secţiuni, cele mai reprezentative invenţii din lume, iar jurizarea este realizată de comisii internaţionale care cooptează nume de rezonanţă în cercetarea ştiinţifică. În ordine cronologică, fiecare participare a Universității la aceste saloane a reprezent o reuşită seminficativă în ceea ce priveşte obţinerea de premii internaţionale, de merite şi medalii acordate la saloanele de inventică.

Iată doar câteva exemple care merită aduse în discuție: Meritul European pentru Inovare – Brussels  în grad de ofițer; Meritul European ARCA pentru idei, produse şi tehnologii în domeniul inovării (2009); Meritul European pentru inovare în grad de cavaler, Premiu Special şi Diploma de Excelență "MEDAL GOLD IWIS", Prize of Gorodissky and Partners, Premiul Special oferit de INNOVA EUREKA CONTEST Special Award Sustainable Development Brussels Innova. Cu fiecare prezență în afara țării, alături de Universităţi şi Institute de cercetare, persoane fizice şi diverse organizaţii din SUA, Polonia, Rusia, Hong Kong, China, Japonia, Malaezia, Belgia, Elveţia, Taiwan, Iran şi Germania, etc, toate reunite în Capitalele  europene pentru a-şi prezenta invenţiile şi inovaţiile, recunoaşterea internaţională a ULBS a fost apreciată prin medaliile decernate în finalul competiţiilor.

Participările au reprezentat un mijloc de promovare şi creştere a vizibilităţii internaţionale a invenţiilor, inovaţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, prezentate în scopul lărgirii ariei de valorificare superioară imediată a acestora, lucru care reprezintă pentru Universitatea sibiană un bun prilej de a promova contribuțiile inventatorilor şi inovatorilor instituției. Putem aminti încă o serie de recunoaşteri prestigioase şi anume: Cupa şi Diploma de Excelență pentru Premiul Special "European Special Award for Innovations" oferit de Juriul Internațional şi de Technopol Moscow; Trofeul şi Diploma de Excelență pentru "Special Award" oferite de Juriul Internațional şi de OSIM România; Premiul Special "FIRI Award for the Best Invention" oferit de Juriul Internațional şi de delegația IRAN-ului; Premiul Special al Universității Politehnice din Hong Kong; Premiul Special oferit de delegația din Hong Kong, “Premiul Newton" oferit de Platforma de Inovare United Motion Ideas din Franța. Între premiile speciale valoroase se numără şi Premiul Special “GOLDEN AWARD" cu Diploma de Excelenţă şi Trofeul, acordat de Juriul Internaţional şi Juriul ARCA, dar şi Diploma pentru participare la Salonul Internaţional de Invenţii de la Zagreb, Croaţia. Premii speciale au mai fost obținute in Kuweit, în Polonia şi Rusia.

În semn de recunoaştere a meritelor şi performanţelor Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul evenimentelor mondiale de inventică din ultimii zece ani, Juriul Internațional şi Comitetul Internațional de organizare al Salonului Mondial de Inventică de la Geneva au decis admiterea universităţii sibiene în rândul organizaţiilor care acordă premii speciale participanţilor, iar începând cu ediţia din 2011, între premiile speciale a fost inclus şi Premiul "LAUS INGENII CAUSA" acordat de Universitatea “Lucian Blaga" din Sibiu (diplomă şi plachetă).

O altă latură a activității ULBS în domeniul promovării inovării prin Centrul PATLIB Sibiu este reprezentată de participarea la congrese, conferințe, seminarii, workshop-uri. În calendarul ULBS este inclusă anual participarea la întâlnirea anuală a Centrelor regionale OSIM pentru Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale organizată de OSIM, Conferința anuală a Centrelor Europene PATLIB organizată de Oficiul European de Brevete şi de Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală de la Geneva. Conferința regională a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale organizată la Sibiu face parte din calendarul permanent al organismului mondial, iar întâlnirea de la Sibiu a contabilizat până în prezent patru ediții de training. Începând din 2010, la Sibiu au fost dezbătute subiecte precum transferul de tehnologie, protejarea drepturilor, elaborarea strategiilor naționale în domeniul promovării şi protecției proprietății intelectuale, metode şi experiențe în predarea IP şi pregătirea specialiştilor în domeniu. Alături de cursurile susținute de lectorii delegați la Sibiu, OMPI a adus de fiecare dată în programul seminariilor expuneri prezentate de judecători din statele participante, de delegați ai unor firme de avocatură cu reputație în apărarea drepturilor de Proprietate Intelectuală, prelegerile configurând un program complex, format din intervenții, sesiuni de practică şi sesiuni destinate schimbului de impresii, experiențe, de dezbateri pe teme din domeniu. Au fost discutate probleme legislative, de armonizare a practicilor la nivel transfrontalier, modalități de cooperare interregională, toate acestea subliniind importanța depunerii în comun a unor eforturi susținute pentru eliminarea oricăror forme de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală şi de combatere a pirateriei. Promovarea şi protecția proprietății intelectuale stimulează creşterea economică, apariția de noi ramuri de activitate, locuri de muncă şi contribuie implicit la îmbunătățirea calității vieții. Dezvoltarea programelor de pregătire în domeniul Proprietății Intelectuale prin intermediul cooperării internaționale, contribuie la dezvoltarea nivelului de cunoaştere în domeniul educației, artei şi ştiinței, instituțiile implicate în aceste activități fiind pe deplin conştiente de importanța fundamentală a dezvoltării resurselor umane în scopul edificării unui sistem eficient al protecției proprietății intelectuale, conştiente de beneficiile care decurg dintr-o cooperare mai strânsă pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniul proprietății intelectuale.  În acest sens, ULBS a avut ca preocupare permanentă dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, importante organizații economice din mediul industrial susținând proiecte de inovare din punct de vedere financiar şi contribuind la realizarea prototipurilor cu care universitatea s-a prezentat la saloanele mondiale.

      Preocupările focalizate pe promovarea internațională şi implicarea în diseminarea tuturor trendurilor globale în domeniul protecției şi punerii în valoare a bunurilor de proprietate intelectuală au fost determinante în selectarea ULBS şi a Centrului PATLIB SIBIU într-un proiect destinat spatiului SEE. Proiectul este derulat în: Italia, Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, România, Slovenia, Croația, Serbia, iar coordonatorul general al acestuia este Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Veneția. Proiectul "Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE" - EVLIA (2012-2014) Priority axis "Facilitation of innovation and entrepreneurship", Aria of Intervention "Develop the enabling environment for innovative entrepreneurship" va dezvolta, în acord strict cu instituțiile deținătoare de instrumente financiare de creditare, o metodologie dedicată evaluării financiare şi economice a Bunurilor Intangibile care aparțin IMM-urilor. Parteneri în cadrul proiectului sunt: European Patent Office, organismele naționale de protecție a PI din România (OSIM), Ungaria (HIPO), Grecia (OPI), Austria (APO), Croația (SIPO), Serbia (ZIS-IPO), Camerele de Comerț din Veneția, Athena, Belgrad, Pecs – Baranya, Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) România. În parteneriat, alături de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu sunt Universitatea din Pecs, Universitatea Ca'Foscari din Veneția, institute tehnologice din Bulgaria, Croația, Slovenia, Institute de cercetare din Italia, Austria, Slovenia. În desemnarea partenerilor au fost luate în considerare rezultatele obținute de-a lungul timpului în promovarea PI, resursele, experiența în domeniu, bunele practici existente, iar Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu derulează acest proiect prin CENTRUL EUROPEAN PATLIB Sibiu. Proiectul se adresează unor grupuri țintă precum: factori de decizie politică, organisme naționale de protecție a drepturilor de PI, Camere de Comerț, institute de tehnologii, agenții de inovare, instituții de cercetare, mediul academic - universități, centre de cercetare afiliate, mediul economic – instituții bancare, instituții de credit, burse de capital. Caracterul inovativ al proiectului rezidă din activitățile derulate pentru o perioadă de 26 de luni pentru identificarea valorilor intangibile constituite din drepturile de PI ca potențial de dezvoltare în perspectivă a afacerilor; identificarea activelor intangibile constituite din drepturile de PI prin interacțiunea dintre IMM-uri şi instituțiile care pot acorda suport financiar în inovare şi corelarea intereselor mediului de afaceri cu cele ale mediului financiar bancar pentru dezvoltarea oportunităților de susținere a investițiilor în PI. Contribuțiile proiectului la axa prioritară vor conduce la facilizarea inovării prin promovarea unei metode standardizate la nivelul Europei de Sud Est, iar implementarea acesteia facilitează antreprenorialul deoarece metoda este propusă tuturor actorilor cu capacități de a asigura suport economic dezvoltării IP, ceea ce garantează şi asigură o cooperare economică unitară în zona de aplicabilitate a proiectului. Procesul care stă în spatele proiectului EVLIA este de a contribui la crearea unei piețe unice cu privire la PI şi bunurile intangibile. Standardizarea este la nivelul UE chiar dacă unele adaptări locale/naționale vor fi necesare. Criteriile de a trece la evaluarea BI se regăsesc în metodologii transnaționale aplicate la nivel mondial, dar insufiecient luate în considerare de către operatorii financiari (bănci, investitori, agenții cu capital de risc şi cu capital dobândit). Dezvoltarea unei platforme standard capabile să fie aplicată de IMM-uri, investitori şi intermediari financiari trebuie să ia în considerare nivelul transnațional ca punct de plecare şi destinație deoarece la ora actuală, atât procesele de transfer tehnologic cât şi dispozițiile capital/financiare nu sunt limitate la o zonă ci sunt extinse la întreaga Europă.

      Structura Suport Administrativă Protecţia Proprietăţii Intelectuale din cadrul ULBS şi CENTRUL EUROPEAN PATLIB SIBIU au programat periodic Workshopuri  sub genericul căruia s-a intenţionat supunerea spre analiză a noutăţilor în domeniul legislaţiei PI, importanţa protecţiei drepturilor asupra operelor ştiinţifice elaborate în mediul academic, a brevetelor de invenţie şi mărcilor de produse şi servicii, prin prisma noii legislaţii şi transformările în domeniu. În cadrul acestor întruniri, ca parteneri sau ca auditoriu au fost aleşi studenții tuturor facultăților din universitate. Spiritul inovativ insuflat studenților sibieni a fost pus în evidență cu ocazia aniversării a 40 de ani de la semnarea Convenţiei Brevetului European.  OEB (Oficiul European de Brevete) a organizat un concurs de idei inovative, pentru a oferi participanţilor din statele membre oportunitatea de a explora diversitatea documentaţiei referitoare la brevete, precum şi pentru a sugera noi tematici de inovare, în special în domeniul tehnologiilor ecologice şi al sectoarelor de dezvoltare durabilă. Concursul s-a adresat studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor înscrişi la orice disciplină, la o universitate, colegiu sau o instituţie academică. Concurenţii din fiecare ţară au fost invitaţi, într-o primă etapă, să participe la o selecţie naţională, Oficiile Naţionale de Brevete ale statelor membre ale Organizaţiei având responsabilitatea selectării unei singure candidaturi pentru fiecare dintre cele cinci domenii tehnice propuse de organizatori: A. Producţia alimentară durabilă; B. Producţia şi stocarea ecologică de energie; C. Gestionarea deşeurilor, reciclarea şi mineritul urban; D. Sisteme inteligente de transport şi de gestionare a traficului; E. Tehnologii pentru locuinţe inteligente. În ţara noastră, selecţia naţională a revenit în sarcina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, derulându-se în perioada ianuarie – martie 2013. În concurs s-au înscris 22 de lucrări constând dintr-un studiu pentru un proiect de cercetare de interes pentru sectorul de cercetare - dezvoltare. Lucrările au fost analizate de către un juriu format din specialişti cu înaltă calificare în domeniile propuse, din cadrul OSIM, un singur concurent sau o echipă de concurenţi fiind selectată pentru fiecare domeniu tehnic menţionat. Selecţia a avut la bază acordarea unui punctaj pentru fiecare din criteriile de evaluare conform Regulamentului de concurs al Oficiului European de Brevete. În urma procesului de jurizare, în finala concursului au fost selectați Ioan Dănuţ Iuonaş şi Adrian Bogorin, studenţi în acel moment ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth", cu lucrarea "Sistem de propulsie, electric, pentru o bicicletă".

Prin Centrul PATLIB Sibiu promovăm în permanență demersurile cercetătorilor, inventatorilor, organizațiilor creative în eforturile lor de a-şi pune sub protecție valorile izvorâte din spiritual creator, de a obține prin consultanță de specialitate cele mai avantajoase soluții de valorificare a drepturilor de PI. Constatăm că inventatori individuali sau echipe de inventatori caută în cotidian drumul spre aplicabilitatea făuririlor lor. Le vom fi mereu alături, iar mesajul nostru pentru această comunitate a temerarilor căutători de idei de geniu este de a oferi mereu discipolilor pe care îi formează sprijin necondiționat în sensul de a asigura viitorul noi generații de cercetători care vor avea potențialul de a conduce lumea.

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU

 

 

 

Poze atasate
Zece ani de inventică universitară la Sibiu
Comentarii