Învățământ

TeachOn – platforma cu idei didactice

TeachOn – platforma cu idei didactice

La inițiativa cadrelor didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Facultății de Științe Socio-Umane, alături și de alți profesori din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu s-a inițiat și s-a dezvoltat – platforma educațională online TeachOn. Aceasta este organizată sub forma unor întâlniri pentru cei al căror scop este să aducă un plus de cunoaștere în ceea ce privește educația digitală.

Platforma nu se rezumă doar la aspectul formal, în esență existând și o parte care face din acest proiect o inițiativă de „suflet”, de comunicare, de comuniune. Cu alte cuvinte, platforma promovează o întâlnire online o dată pe lună, intitulată „Ceaiul de la ora 5 (p.m.)”. Printre profesorii care au contribuit la realizarea acestei platforme se numără lect. dr. Maria Cristina Popa din cadrul DPPD, prof. dr. ing. Liviu Roșca – decan al Facultății de Inginerie și prof. dr. ing. Ion Dan Mironescu de la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. 

„Vă așteptăm cu bucuria de a fi împreună, ca o puternică parte a universității. Întotdeauna, unde sunt mai multe persoane cu același scop, de acolo vor ieși cele mai pozitive rezolvări”, declară echipa de la DPPD.

Pe această platformă se găsesc o serie de informații și materiale utile, care vin în sprijinul cadrelor didactice pentru îmbunătățirea stilului și a calității metodelor de predare și evaluare în mediul online. Astfel, informațiile sunt grupate pe mai multe subiecte, cum ar fi: metode și strategii de dezvoltare a gândirii critice, de predare online, sugestii de stimulare a studenților și itemi necesari pentru desfășurarea proiectului.  

Platforma susține și încurajează orice tip de propunere și soluție, mai ales cele pozitive cu privire la eficientizarea activităților în sistem online. Astfel, fiecare cadru didactic din universitate poate să contribuie la acest demers și să împărtășească întregii comunități academice viziunea sa. 

O primă întâlnire s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și constructivă. Fiecare participant a vorbit despre experiențele trăite în această perioadă, fie ele pozitive sau nu. Prin schimbul de păreri, de exemple de bune practici în activitatea didactică, prin discutarea situațiilor problematice și încercările de a găsi soluții viabile se dorește întărirea unității academice, precum și îmbunătățirea modului de predare, a pregătirii unor cadre didactice puternice și optimiste.

Colectivul DPPD lansează invitația către toți colegii din universitate de a participa în fiecare zi de marți, în cea de-a treia săptămână a lunii, de la ora 5 p.m pentru a se delecta împreună cu un ceai și a povesti despre bucuriile și neîmplinirile ultimei perioade.

Cei interesați se pot înscrie pe platforma TeachOn disponibilă prin accesarea link-ului Google Classroom .

Aveți la dispoziție și un link de conectare pe platforma Google Meet.

Mikola Andra Mikola, Elena-Iuliana Sîrbu, Alexandra-Denisa Bene, Bianca-Maria Aldea